22
září

Získali jsme zakázku na výrobu kontejnerů pro bioodpad


Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /data/www/irbispanda_cz/www/wp-content/themes/irbispanda/templates/content-single.php on line 11

Ve velké konkurenci se naší společnosti podařilo uspět ve výběrovém řízení na výrobu 20 kusů kontejnerů pro svoz bioodpadu.

Jedná se o jednu z největších jednorázových zakázek na výrobu kontejnerů, kterou bude naše společnost realizovat. V rámci této zakázky budeme vyrábět kontejnery různých velikostí. Nejmenší z nich budou o velikosti 11,8 m³ a ty největší cca 20 m³. Tyto kontejnery jsou velmi poptávané z důvodu novely zákona o odpadech a předpisů navazujících, na základě kterých jsou obce povinny zajistit místa pro oddělené soustřeďování biologických odpadů.

Kontejnery budou sloužit na ukládání a svoz bioodpadu v obcích v okolí Velkého Meziříčí.